Pikavippien korkokatto

Pikavipeille asetteilla oleva korkokatto on nyt edennyt siihen pisteeseen, että jäljellä on enää eduskunnan äänestys. Eduskunta tulee äänestämään asiasta kevään aikana, mutta äänestystä voidaan lähes pelkkänä muodollisuutena, sillä suurin osa kansanedustajista puolsi jo aiemmin esillä ollutta pikavippien täyskieltoa, ja tulevat täten varmasti puoltamaan myös pikavipeille asetteilla olevaa korkokattoa.

Korkokatto tulee koskemaan kaikkia alle 2000 euron suuruisia kulutusluottoja. Korkokaton seurauksena kyseisen suuruisten luottojen korkein todellinen vuosikorko voi jatkossa olla enintään 50 prosenttia viitekoron lisäksi. Sekä perustuslakivaliokunta sekä talousvaliokunta ovat hyväksyneet esityksen korkokatosta jo viime vuonna. Talousvaliokunnan linjauksen mukaan korkokaton vahvistamisen ja voimaantulon välille on tarkoituksena jättää ”jonkin verran kolmea kuukautta pidempi aika”.

Käytännössä siis jos korkokaton voimaantulo vahvistuisi kevään aikana, tulisi se voimaan kesällä. Kuluttajien suhtautuminen korkokattoon on kuitenkin täysin toisenlainen, kuin eduskunnassa, sillä useat kuluttajat ovat kertoneet vastustavansa pikavipeille asetettavaa korkokattoa, ainakin mikäli se olisi niin kohtuuton, että koko pikavippitoiminta tulisi loppumaan sen seurauksena.

Vaikka 50 prosentin todellinen vuosikorko kuulostaakin varmasti usean korvaan yhä varsin korkealta, on se todellisuudessa niin matala, etteivät pikavippipalvelut yksinkertaisesti voi enää harjoittaa voitollista liiketoimintaa. Syy tähän on siinä, ettei pikavippien kaltaisille lyhytaikaisille kulutusluotoille voida laskea todellista vuosikorkoa, jonka laskentakaava on tarkoitettu ainoastaan vähintään vuoden maksuajalla oleville lainoille.

Hyvä esimerkki siitä, miten vääristyneen kuvan lainan todellisista kuluista vuosikorko antaa, on, jos ajatellaan otettavan 100 euron pikavippi yhden vuorokauden takaisinmaksuajalla. Tässä välissä voitaisiin kuitenkin kysyä, moniko kuluttajista osaisi arvella edes suurin piirtein, paljonko kyseisen lainan vuosikorko tulisi olemaan? Allekirjoittanut voisi väittää, ettei kovin moni, sillä kyseisen luoton todellinen vuosikorko olisi huikeat 3678 prosenttia!

Yhden euron korko sadan euron lainalle yhden päivän takaisinmaksuajalla tarkoittaisi siis lähes neljän tuhannen prosentin todellista vuosikorkoa. Ajatelkaapa, paljonko kyseisen lainan kulut voisivat olla, jotta todellinen vuosikorko saataisiin supistettua rajoituksen mukaiseen 50 prosenttiyksikköön? Tässä vaiheessa jokainen varmasti jo ymmärtää, miksi pikavipeille asetteilla oleva korkokatto on niin kohtuuton, kuin esimerkiksi Suomen Pienlainayhdistys väittää.